Logo

Hvad er Luthersk Missionsforening (LM)?

  • Fælles med folkekirken. Luthersk Missionsforening (LM) er en bevægelse, der arbejder på det samme kristendomsgrund-lag som den danske folkekirke. Det vil sige på Bibelens budskab og den trosbekendel-se, som folkekirken også bygger på.
     
  • Fri og selvstændig. LM er en forening, der arbejder inden for de folkekirkelige rammer, men som en selvstændig og fri bevægelse. Enkelte steder er der i LM - regi dannet menigheder, der står uden for folkekirken, men som dog har samme grundlag. Størstedelen af foreningens udgifter dækkes ind ved frivillige gaver.
     
  • Evangelisk, luthersk, bibelsk. LM er evangelisk og luthersk. Det betyder, at LM står for den klassiske kristendom, som blev indført i Danmark ved reformationen. I for-ståelsen af kristendommen ønsker LM først og fremmest at være tro over for Bibelen.

For yderligere oplysninger se: www.dlm.dk